Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

11-11-11 ή γιατί οι Σιωνιστές χτυπούν πάντα την 11η...

ΠΗΓΗ: ΟΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 11
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΠΑ 11/9/2001 
ΙΑΠΩΝΙΑ 11/3/2011....ΚΥΠΡΟΣ 11/7/2011

Γιὰ νὰ καταλάβουμε αὐτὰ ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ χτυπήματα τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ, πρέπει πρῶτα να αποκωδικοποιήσουμε τὰ σύμβολα καὶ νὰ καταρτίσουμε τὴν σημειολογία ποὺ συνοδεύει αὐτὰ τὰ χτυπήματα.

Οἱ σιωνιστὲς εἶναι πρῶτα ἀπ'ὅλα ἀποκρυφιστὲς. Αὐτό σημαίνει ὅτι κάθε ἐνέργειά τους συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα σύμβολο, ἰδιαίτερα οἱ σημαντικὲς ἐνέργειες καὶ βέβαια τὰ χτυπήματα ποὺ λαμβάνουν χώρα ἀκόμη καὶ ἐντὸς ἔδρας (11/9), ὅλα ἔχουν τὴν σφραγίδα ἕνὸς συμβόλου ποὺ θεωροῦν οἱ σιωνιστὲς σημαντικὸ. 


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 11 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ


Οἱ σιωνιστὲς ὡς ἀποκρυφιστὲς, δίνουν μεγάλη σημασία στὴν ἀριθμολογία. Ὄχι βέβαια μὲ τὴν Πυθαγόρειο ἀντίληψη τῆς ἀριθμολογίας ως πρακτικῆς στατιστικῆς, ἀλλὰ μὲ τὸν ἀποκρυφιστικὸ χιτώνα τῆς ἀριθμοσοφίας. 
Καὶ στὴν δική τους ἀριθμοσοφία, ὁ ἀριθμὸς 2 εἶναι ὁ ἀριθμός του ΜΑΤΣ (Μέγας Αρχιτέκτων Του Σύμπαντος) ὅπως ὀνομάζουν τὸν ἄρχοντά τους, τὸν διάβολο.


Ὁ ἀριθμὸς 2 εἶναι ἀριθμὸς ποὺ ἐκφράζει τὸν διάβολο, διότι ἐκεῖνος πιστεύει ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό καὶ ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἀντίπαλο δέος, ἀπέναντι στὴν ὕπαρξη του Θεοῦ.


Το 11 λοιπόν εἶναι ὁ ἀριθμός ποὺ ἔχει ἄθροισμα 2, και ταυτόχρονα σχηματοποιεῖ τὴν "ἰσότιμη συνύπαρξη" (ὅπως θέλουν νὰ πιστεύουν οἱ σιωνιστὲς) τοῦ διαβόλου μὲ τὸν Θεό. Προτιμοῦν μάλλιστα νὰ τὸν γράφουν μὲ τὴν μορφὴ ΙΙ διότι καὶ λατινικὰ εἶναι απ΄ευθείας τὸ 2 ἀλλὰ κυρὶως διότι ἔτσι άποδίδεται σχηματικὰ καλύτερα τὸ "ἰσότιμον"!!!


Στὰ μεγάλα λοιπὸν χτυπήματα που σχεδιάζουν, ἐπιλέγουν νὰ σφραγίσουν τὴν ἡμερομηνία μὲ τὸ 11 ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ κυρίου τους, τὸν ὁποῖο πρόθυμα ὑπηρετοῦν καὶ τοῦ ὁποίου τὰ σχέδια πραγματοποιοῦν ὡς πειθήνια ἐκτελεστικὰ ὄργανα...


Τὸ "ἀποκορύφωμα" ὑποτίθεται ὅτι θα εἶναι στὶς 11-11-11 ἤδη ἔφτιαξαν τὴν ἀνάλογη ταινία, γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἀλήθεια τους παραμύθι κατὰ τὴν προσφιλὴ τακτικὴ τους...Ἐκεῖ διηγοῦνται ὅτι τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ, θὰ ἀνοίξει ϋποτίθεται μιὰ πύλη (μήπως τῆς κολάσεως;) καὶ θὰ συμβοῦν συνταρακτικὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλάξουν τὴν ἰστορία...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ