Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

"Με στρατιωτική πειθαρχία..."

Ευάγγελος Βενιζέλος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο