Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΛΘ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας με έδρα τη Δράμα


Η Δράμα είναι νομός με πλούσιο ανασκαφικό και αρχαιολογικό έργο

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 171α/28 Αυγούστου 2014, ιδρύεται, επιτέλους, μετά από αίτημα δεκαετιών, η ΛΘ΄ (39η) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, με έδρα τη Δράμα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
            Εδώ και πολύ καιρό, η εφημερίδα μας είχε έγκυρες πληροφορίες για την ίδρυση ανεξάρτητης Εφορείας Αρχαιοτήτων στη Δράμα και περιμέναμε την επίσημη τελική υπογραφή. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες μας δημοσιεύτηκαν στο φύλλο της 1η Αυγούστου 2014.
            Ο νομός της Δράμας είναι μια περιοχή με πλούσιο αρχαιολογικό υλικό και ανασκαφικό έργο, και δεν μπορούσε να μην έχει δική του ανεξάρτητη αρχαιολογική  διεύθυνση, ώστε να διευκολυνθεί σε πολλά ζητήματα. Οι αρχαιότητες που συνεχώς έρχονται στο φως μέσω της αρχαιολογικής σκαπάνης όσο και αυξάνονται και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και φυσικά ιδιαίτερης χρηματοδότησης, ικανής να βοηθήσει τόσο τη δουλειά των ίδιων των αρχαιολόγων, του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας, όσο φυσικά και των ίδιων των αρχαιοτήτων της περιοχής που χρειάζονται να γίνονται συντηρήσεις και να υπάρξει συνέχεια στο πλούσιο ανασκαφικό έργο.

Εφορείες Αρχαιοτήτων
            Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων είναι:
α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση,  η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Ο τρόπος λειτουργίας των Εφορειών Αρχαιοτήτων
            Το Προεδρικό Διάταγμα, ορίζει μεταξύ άλλων και τον τρόπο λειτουργίας των Εφορειών Αρχαιοτήτων ως εξής:
α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
β) Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
γ) Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
δ) Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίαςγια την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
4. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων αποτελούνται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
δ) Τμήμα Συντήρησης
ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,

Φύλαξης και Ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ