Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Μια ασήμαντη ιστορία, που είναι πάντα επίκαιρη...


Δεδομένης της εξελικτικής πορείας της ατομικής υποκειμενικότητας .......
cid:image001.jpg@01CE3C07.47C9ACC0

συνεπικουρούσης της ανεξέλεγκτης αποδοχής των μέσων  .....
cid:image002.jpg@01CE3C07.47C9ACC0επετεύχθη ένα ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής σκέψης  .......
cid:image003.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
όπου με «καθαρά δημοκρατικές»  διαδικασίες ......


cid:image004.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
αφομοιώθηκε «εποικοδομητικά» κάθε καινοτόμα αντίληψη .......
cid:image005.jpg@01CE3C07.47C9ACC0για τη μετάλλαξη του δεδομένου της εξελικτικής πορείας ......

cid:image006.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
σε ένα ανεπανάληπτο επίπεδο οικολογικής συνείδησης ......


cid:image007.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
προς την κατάκτηση υψηλού επιπέδου κρίσης  ......

cid:image008.jpg@01CE3C07.47C9ACC0

η οποία εκτός από μνημόνια .......


cid:image009.jpg@01CE3C07.47C9ACC0

προσφέρει πλέον και δυνατότητες νέων «πολιτικών» προβληματισμών .......
cid:image010.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
με πρωτόγνωρες ευκαιρίες «θετικής σκέψης» ......


cid:image011.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
μερικές από τις οποίες ενεργοποιούν λησμονημένες αντιδράσεις ........
cid:image012.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
και άλλες «ουσιαστικά» διλήμματα ......


cid:image013.jpg@01CE3C07.47C9ACC0

με ανεπανάληπτες πολιτικές προεκτάσεις και προοπτικές ......


cid:image014.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
 
οψόμεθα !