Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Κουτσουρεμένα δώρα και επιδόματα!

ΤΟ Πάσχα έφτασε και ο καθένας προσδοκάει να πάρει το δωράκι του, πλέον, αλλά κουτσουρεμένο λόγω Τρόικας και Δ.Ν.Τ. Το δώρα του Πάσχα, σε αρκετούς δεν πρόκειται να καταβληθεί καν, ενώ θα δοθεί με μεγάλες περικοπές σε χιλιάδες εργαζόμενους.

M Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ πάντως, το δώρο Πάσχα θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα Πέμπτη 14 Απριλίου, ενώ από σήμερα θα δοθεί και στους συνταξιούχους του Δημοσίου καθώς και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών (ΟΑΕΕ) πρώην ΤΕΒΕ.
M Η σύνταξη του Μαΐου στους συνταξιούχους του Δημοσίου θα καταβληθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, ενώ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ η καταβολή του δώρου έχει ήδη αρχίσει να καταβάλλεται από 1η Απριλίου μαζί με τη σύνταξη του Απριλίου με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.
M Το επίδομα (δώρο) Πάσχα καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι συνταξιούχοι να έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Από τον ηλικιακό περιορισµό εξαιρούνται: 
- οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας - οι συνταξιοδοτούµενοι βάσει των διατάξεων του Ν. 612/1977, καθώς και µε όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέµπουν σε αυτές - οι συνταξιοδοτούµενοι µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδοµικών επαγγελµάτων, καθώς και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα) - οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς - τα συνταξιοδοτούµενα λόγω θανάτου τέκνα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο ή, εφόσον σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αυτά που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα. 
M  Επίσης, όλοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισµό του ποσού του δώρου Πάσχα λαµβάνεται υπόψη ο τρόποςαµοιβής των µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µεµισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.
M Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν αµείβεται µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο. Σε περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο µε 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο ανάλογα µε τον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ ηµερολογιακές ηµέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ηµέρες δικαιούται ανάλογο κλάσµα για δώρο Πάσχα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ