Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Μια άποψη περί του χρέους και του φιλελευθερισμού!!!