Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΕΛΕΜΠΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ «ΠΡΩΙΝΟ ΤΥΠΟ»

Η ΔΕΤΑΣΠΑ Προσοτσάνης και το πρόβλημα με το σπήλαιο Αγγίτη

«Καμιά εξέλιξη για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού – Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες»ΓΙΑ ΤΑ όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με το σπήλαιο Αγγίτη στο Δήμο Προσοτσάνης, μιλάει στον «Πρωινό Τύπο», ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Παιδείας - Πολιτισμού κ. Θανάσης Τσελεμπής. Αναφέρεται στη λειτουργία της ΔΕΤΑΣΠΑ Προσοτσάνης, στο σπήλαιο Αγγίτη και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Αναφέρεται ακόμα ο κ. Τσελεμπής και στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες ενώ τονίζει χαρακτηριστικά: «Είναι κρίμα και ντροπή για όλους εκείνους που διαχειρίστηκαν κάκιστα τις τύχες του Φαλακρού την περίοδο 2010-2011 να μην έχει εκδοθεί ούτε ένα εισιτήριο, γιατί το χιονοδρομικό είναι κλειστό, ενώ την αντίστοιχη περίοδο 2008-2009 να έχουν εκδοθεί 10.005 εισιτήρια.»

Συνέντευξη στον
Θανάση Πολυμένη

κ. Τσελεμπή, τι επιχείρηση είναι η ΔΕΤΑΣΠΑ;
Η ΔΕΤΑΣΠΑ  είναι αμιγής δημοτική επιχείρηση τουριστικής ανάπτυξης σπηλαίου πηγών Αγγίτη του Δήμου Προσοτσάνης και συστάθηκε με την με αριθμό 198/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας.

Ποιο είναι τελικά το πρόβλημα όσον αφορά τη ΔΕΤΑΣΠΑ και πως δημιουργήθηκε;
Το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα που αφορά σήμερα τη ΔΕΤΑΣΠΑ είναι ότι η εν λόγω εταιρία έχει λυθεί αυτοδικαίως την 31-12-2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, και οι εργαζόμενοί της είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε, γιατί χάθηκε η προθεσμία (31-12-2010) που είχε οριστεί με νόμο, προκειμένου η εν λόγω εταιρία να προσαρμόσει το καταστατικό της στις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Επιπλέον δημιουργήθηκε και οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο Προσοτσάνης, αφού με την αυτοδίκαιη λύση της εν λόγω εταιρίας αυτή δεν μπορεί να εκδίδει εισιτήρια με αποτέλεσμα να ζημιώνει ακόμη περισσότερο ο Δήμος.

Υπάρχουν ευθύνες για τη δημιουργία αυτού του προβλήματος κι αν ναι, ποιοι είναι τελικά οι υπεύθυνοι;
Όπως αναφέρω στο τέλος της απάντησής μου στο δεύτερο ερώτημά σας στο ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) προβλεπόταν διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 269 αυτού, σύμφωνα με την οποία όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. έχουν συστήσει οι ίδιοι θα έπρεπε να προσαρμόσουν το καταστατικό τους μέχρι την 31-12-2007, ύστερα από την οποία όσες δεν το έπραξαν λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση. Στη συνέχεια  με το άρθρο 17 παρ.3  Ν. 3812/2009 η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2010. Κατά συνέπεια με τη θέσπιση διαδοχικών παρατάσεων από το έτος 2007 μέχρι την 31-12-2010 είχε διαμορφωθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για όλους τους Δήμους της χώρας κατά τη διάρκεια του οποίου οι Δήμοι θα μπορούσαν με άνεση να σχεδιάσουν την επιχειρηματική τους δράση. Αυτό  προκρίθηκε ως πλέον σκόπιμο, προκειμένου οι νέες δημοτικές αρχές από την εγκατάστασή τους να έχουν τη δυνατότητα  να προβούν απρόσκοπτα και άμεσα στις περαιτέρω ενέργειες εξορθολογισμού των επιχειρήσεων που προβλέπει  ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι Δήμοι όλης της χώρας είχαν ενημερωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα ανωτέρω επισημαίνοντάς τους ότι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει έως το τέλος του 2010 όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου διαδικασίες μετατροπής και προσαρμογής των υφιστάμενων επιχειρήσεών τους, δεδομένου ότι από την 01-01-2011 τίθενται σε ισχύ οι σχετικές με τις επιχειρήσεις των Δήμων διατάξεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, στις οποίες δεν είχε προβλεφθεί εκ νέου παράταση της εν λόγω προθεσμίας προσαρμογής.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι υπάρχουν ευθύνες για την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΔΕΤΑΣΠΑ και κυρίως οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Οι εν λόγω ευθύνες μπορούν να καταλογιστούν αποκλειστικά και μόνο στην προηγούμενη δημοτική αρχή.

Σε ποιες ενέργειες έπρεπε να προβεί η προηγούμενη δημοτική αρχή για την αποφυγή του προβλήματος;
Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε χρονικό διάστημα μιας ολόκληρης τετραετίας!!! από το έτος 2007 μέχρι την 31-12-2010, προκειμένου να προβεί σε συγχώνευση ή μετατροπή ή λύση της εν λόγω επιχείρησης και οι σχετικές διαδικασίες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγούμενου έτους. Να σημειωθεί ότι όλες οι πιο πάνω ενέργειες απαιτούσαν διάστημα πολύ ολίγων ημερών. Ενώ λοιπόν η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε όλο το χρόνο μπροστά της για να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τον άφησε ανεκμετάλλευτο και με την εγκληματική της αδιαφορία οδήγησε τη ΔΕΤΑΣΠΑ στην πρόωρη και αυτοδίκαιη λύση της, τους δε εργαζόμενούς της σε δεινή θέση και μη γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι.

Η νέα δημοτική αρχή έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε κι αν ναι σε ποιες;
Η νέα δημοτική αρχή σχεδόν αμέσως μετά τη διαπίστωση του προβλήματος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατόπιν υποδείξεως απεστάλη εδώ και αρκετές ημέρες έγγραφο ερώτημα. Μάλιστα σε πρόσφατο έγγραφό της  η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει ότι το σχετικό ερώτημά μας έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά στη νομική υπηρεσία  του Υπουργείου από την οποία αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση, με την οποία θα δοθεί οριστική λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν.3812/2009 οι προθεσμίες αναφορικά με την προσαρμογή, συγχώνευση, μετατροπή και λύση των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΤΑΣΠΑ, είχαν παραταθεί μέχρι την 31-12-2010. Υπενθυμίζω ότι στις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) δεν έχει προβλεφθεί εκ νέου παράταση της εν λόγω προθεσμίας προσαρμογής, δεδομένου ότι με τη θέσπιση διαδοχικών παρατάσεων από το 2007 έως το τέλος του 2010 έχει διαμορφωθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προκειμένου να σχεδιάσουν και να αναμορφώσουν την επιχειρηματική τους δράση. Κατά συνέπεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της ΔΕΤΑΣΠΑ που λήφθηκε την 28-12-2010 είναι χωρίς αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ο νόμος προέβλεπε ότι η λύση, η συγχώνευση και η μετατροπή των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2010, γεγονός που δεν συνέβη με την εν λόγω δημοτική επιχείρηση και ως εκ τούτου όχι μόνο δεν έγινε μετάταξη των υπαλλήλων της στο Δήμο Προσοτσάνης, αλλά οι πέντε εργαζόμενοί της είναι κυριολεκτικά στον αέρα και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Αντίθετα δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη συνέχιση της λειτουργίας του σπηλαίου Αγγίτη, αφού αυτό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, πλην όμως χάνονται χρήματα για το Δήμο Προσοτσάνης, γιατί οι επισκέπτες του σπηλαίου εισέρχονται δωρεάν σ’ αυτό, δεδομένου ότι, αφού μετά την 31-12-2010 δεν υφίσταται η εν λόγω επιχείρηση, δεν είναι νόμιμο να διατηρεί και τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

Ως νέα δημοτική αρχή έχετε ευθύνες για την κατάσταση της ΔΕΤΑΣΠΑ; Σε ποιες ενέργειες θεωρείτε ότι έπρεπε να προβεί η πρώην δημοτική αρχή για να μην είχαμε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα;
Είναι αδιανόητο να μιλάει κανείς για ευθύνες της σημερινής δημοτικής αρχής του Δήμου Προσοτσάνης για την κατάσταση της ΔΕΤΑΣΠΑ, δεδομένου ότι η σημερινή δημοτική αρχή ανέλαβε τις τύχες του Καλλικράτειου Δήμου Προσοτσάνης από την 01-01-2011. Η αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση της ΔΕΤΑΣΠΑ και την απόγνωση των εργαζομένων της ανήκει στην πρώην δημοτική αρχή, η οποία επί τέσσερα χρόνια που δίδονταν διαδοχικές παρατάσεις από το νόμο και συγκεκριμένα από το έτος 2007 μέχρι την 31-12-2010 δεν προέβη στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών προσαρμογής (συγχώνευση, μετατροπή και λύση της επιχείρησης), για να αποφύγει τους κινδύνους που αναφέρω στην απάντησή μου στο δεύτερο ερώτημά σας. Επιπλέον θέλω να επισημάνω και το γεγονός ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή στις 17-12-2009 επέλεξε τη διαδικασία μετατροπής της εν λόγω επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία, συντάσσοντας μάλιστα σε συμβολαιογράφο και το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και πληρώνοντας γι’ αυτό, πλην όμως έκτοτε δεν προέβη στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από εγκληματική αδιαφορία της. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν τις παλινωδίες, τον ανορθολογικό και τελείως πρόχειρο τρόπο δράσης της προηγούμενης δημοτικής αρχής στο θέμα της ΔΕΤΑΣΠΑ και όχι μόνο και επιπλέον συνηγορούν υπέρ της αποκλειστικής ευθύνης της για την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και των εργαζομένων σ’ αυτήν.

Για ποιο λόγο δεν στρέφεστε κατά της Περιφέρειας, αφού σύμφωνα με τις ημερομηνίες αυτή ευθύνεται για τη μη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως; Σήμερα μπορεί να βρεθεί λύση;
Δεν υπάρχουν νομικά ερείσματα που θα μας έδιναν στην προκειμένη περίπτωση το δικαίωμα να στραφούμε κατά της Περιφέρειας. Στο ερώτημά σας αναφέρεστε εσφαλμένα σε δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην όμως αφενός δεν υπάρχει καμιά απόφαση της Περιφέρειας, αλλά μόνο ένα έγγραφο της Δνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Δράμας που αναφέρει ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης για λύση της ΔΕΤΑΣΠΑ που λήφθηκε την 28-12-2010 δεν μπορεί να ελεγχθεί, γιατί σύμφωνα με το νόμο η λύση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2010 και αφετέρου αυτή που έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι, σύμφωνα με το νόμο, πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επιπλέον για την ολοκλήρωση της λύσης της εταιρίας μέχρι την 31-12-2010 απαιτούνται και άλλες ενέργειες στις οποίες η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν προέβη τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια!!! Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμιά ευθύνη της Περιφέρειας.
Η σημερινή δημοτική αρχή έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του εν λόγω θέματος έχει απευθύνει εδώ και αρκετές ημέρες επίσημο έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το οποίο αναμένουμε να δοθεί και η λύση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αξίζει μάλιστα να σημειώσω ότι το ανωτέρω Υπουργείο δια της αρμόδιας διεύθυνσής του μας ενημέρωσε ότι το θέμα βρίσκεται στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου και αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση.

Υπάρχει κάποια εξέλιξη αναφορικά με το κλείσιμο του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού; Υπάρχει ανάγκη μιας οικονομικής μελέτης για την βιωσιμότητα του χιονοδρομικού; Υπάρχουν ευθύνες για το σημερινό χρέος κι αν ναι γιατί δεν αποδίδονται;
Η υπόθεση «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» μετά το κλείσιμο του χιονοδρομικού κέντρου εκθέτει ανεπανόρθωτα όλους εκείνους τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες που  δυστυχώς μόνο στα λόγια μιλούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ανάπτυξη του Νομού μας. Όταν μιλάμε για Φαλακρό όλοι εννοούμε την ανώνυμη εταιρία η οποία όμως υφίσταται μόνο στα χαρτιά, αφού στην ουσία έχει αναλώσει εδώ και πολύ καιρό όλο το μετοχικό της κεφάλαιο και παρουσιάζει ζημιές σε όλους τους ισολογισμούς από την σύστασή της το έτος 2000 μέχρι και σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά απολύτως εξέλιξη αναφορικά με το κλείσιμο του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού για το οποίο δεν ενδιαφέρεται δυστυχώς κανένας. Είναι κρίμα και ντροπή για όλους εκείνους που διαχειρίστηκαν κάκιστα τις τύχες του Φαλακρού την περίοδο 2010-2011 να μην έχει εκδοθεί ούτε ένα εισιτήριο, γιατί το χιονοδρομικό είναι κλειστό, ενώ την αντίστοιχη περίοδο 2008-2009 να έχουν εκδοθεί 10.005 εισιτήρια. Αυτό είναι πραγματική κατάντια. Ευθύνες για το σημερινό χρέος και γενικό αλαλούμ της επιχείρησης αναμφίβολα υπάρχουν και τις έχουν πρώτα και πάνω απ’ όλους αυτοί που διοίκησαν την εταιρία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο προηγούμενος Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης καθώς επίσης και άλλοι τοπικοί άρχοντες του Νομού, γνωστοί και μη εξαιρετέοι, οι οποίες και θα αποδοθούν. Ήδη πρώην και σημερινοί δήμαρχοι, που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας του Φαλακρού, είναι κατηγορούμενοι για μη καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, ενώ και άλλα μέλη του Δ.Σ πρόκειται να είναι κι αυτοί κατηγορούμενοι για φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις, με κίνδυνο κατάσχεσης και περιουσιακών τους στοιχείων. Όσο αφορά το ερώτημά σας, αν υπάρχει ανάγκη μιας οικονομικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του χιονοδρομικού, θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, δηλαδή αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας, όπως προβλεπόταν στο καταστατικό της, κάτι που τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα το κλείσιμο του χιονοδρομικού. Το να μιλάμε σήμερα, μετά το κλείσιμο, για μελέτη βιωσιμότητας είναι το λιγότερο άκαιρο και ταυτόχρονα παράλογο.

Τι να περιμένουν τόσο οι κάτοικοι της Προσοτσάνης και της Πετρούσας όσο και οι κάτοικοι στις τοπικές κοινότητες του Δήμου από την ΣΑΤΑ και τις επιχορηγήσεις. Θα σταθείτε στο ύψος των προεκλογικών σας δηλώσεων;
Όπως γνωρίζετε, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, αλλά και της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ήταν και εξακολουθεί να είναι  κατανοητό στους αυτοδιοικητικούς ότι τα κονδύλια της ΣΑΤΑ θα είναι κατά πολύ περιορισμένα από εκείνα του προηγούμενου χρόνου και ως εκ τούτου και τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ που θα προγραμματιστεί να  δοθούν στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες θα είναι κι αυτά περιορισμένα. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερα χρήματα στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες από διάφορες άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός από τη ΣΑΤΑ και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Όσον αφορά το ερώτημά σας, αν θα σταθούμε στο ύψος των προεκλογικών μας δηλώσεων, θέλω να επισημάνω ότι στις προεκλογικές μας δηλώσεις πάντα τονίζαμε στους κατοίκους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ότι αυτή τη δημοτική περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης και των ισχνών οικονομικών του Δήμου, δεν θα πρέπει να περιμένουν πολλά έργα και ότι θα γίνουν τα απολύτως αναγκαία και αυτά που θα έχουν ως πρώτη προτεραιότητά τους, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προεκλογικές μας δηλώσεις και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ότι καλύτερο.