Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Θερίζει το παραεμπόριο!


ΤΟ παραεμπόριο στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης … ανθεί και φέρει κι άλλο! Ασταμάτητο, ρημάζει στην κυριολεξία την περιοχή και διαλύει επιχειρήσεις, νόμιμο εμπόριο και προκαλεί μάλιστα και μεγάλη εξαγωγή συναλλάγματος.

M Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, που οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησαν χθες στην έκδοση ανακοίνωσης – διαμαρτυρίας, ώστε να εφαρμοστούν επιτέλους οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την πάταξη που παραεμπορίου και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν κάπως οι επιχειρήσεις του νόμιμου και στεγασμένου εμπορίου.
M Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες ζητούν την εγρήγορση των εμπλεκομένων φορέων και αρμοδίων αρχών για τον έλεγχο των συνοριακών σημείων εισόδου προϊόντων παραεμπορίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου για το 2011 και την συστηματική παρουσία και λειτουργία τους σε χώρους, ημέρες και ώρες εμφάνισης του παραεμπορίου, πέραν των ωραρίων και ημερών λειτουργίας των υπηρεσιών αλλά και πλέον των γνωστών προγραμματισμένων ελέγχων στις λαϊκές αγορές.
M Στη επιστολή – διαμαρτυρία τους, οι Ομοσπονδίες παραθέτουν μάλιστα και το τι ακριβώς λένε τα σχετικά άρθρα του νόμου, του οποίου ζητούν τ ην άμεση εφαρμογή: [Το άρθρο 74 παρ. 11 του Ν. 3982/2011 -που ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ το άρθρο 11 του Ν.3377/2005 και την Υπουργική Απόφαση Κ1-1178/07- προβλέπει μεταξύ άλλων: «Τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων, είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων,  είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο».
M  «Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαιθρίου εμπορίου επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) των Περιφερειών  ή από τη Δημοτική Αστυνομία». Η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχεται «όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη». «Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα ως άνω Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.».
M Και για να μην ξεχνιόμαστε, οι Ομοσπονδίες ζητούν μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι λόγια του αέρα από αρχές και πολιτικούς! Και το επισημαίνουν μάλιστα σε δύο τουλάχιστον σημεία της επιστολής – διαμαρτυρίας τους! «Μένει να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες πράττοντας το καθήκον τους θα φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα»