Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Αρνητική η Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύµβαση στη Νεογάλ

AΡΝΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ η γνωµοδότηση του ΣυµβουλίουΚοινωνικού Ελέγχου ΕπιθεώρησηςΕργασίας (ΣΚΕΕΕ) για την ειδική επιχειρησιακή σύµβαση της Νεογάλ, η οποία πάντως δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. 


Πρόκειται για την ειδική επιχειρησιακή σύµβαση που είχε συνάψει στις 29 ∆εκεµβρίου η γαλακτοβιοµηχανία ∆ράµας Νεογάλ µε το σωµατείο των εργαζοµένων, η οποία προβλέπει τη µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά 9% για την επόµενη διετία. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αιτιολογική έκθεση δενεπαρκούν ώστε να κρίνεται δικαιολογηµένη η κατάρτιση Ειδικής Επιχειρησιακής Σύµβασης. 

Ειδικότερα, όπως επισηµαίνεται στη σχετική γνωµοδότηση: 

1Το δικαίωµα που χορηγεί ο νέος νόµος δενθα πρέπει σεκαµία περίπτωσηνα ασκείται καταχρηστικά. Οφείλουν όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές να σταθούνµε υπευθυνότητα απέναντι στην εφαρµογή του και η δυνατότητα που δίνεται µέσω αυτού να ασκηθεί µε φειδώ και µε γνώµονα το σφαιρικότερο συµφέρον. Μόνονέτσι θα κερδηθεί στην πράξη ο σεβασµόςστη νέα αυτή νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να εδραιωθεί στηνεργασιακή συνείδησηκαι να καταστεί πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. 

2Η οικονοµική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας κρίνεται ως ιδιαίτερα υγιής, ενώ είναι αξιοσηµείωτη η διάρκεια και η διαχειριστική σταθερότητα που σηµειώνει, τουλάχιστον κατάτην τελευταίατριετία για την οποία αξιολογήθηκε. ΓΣΕΕ για ΝΕΟΓΑΛ: Ακύρωση της επιχειρησιακής σύμβασης

Την ακύρωση της επιχειρησιακής σύμβασης που υπεγράφη στη γαλακτοβιομηχανία της Δράμας ΝΕΟΓΑΛ ζητεί η ΓΣΕΕεπισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καμιά απολύτως δικαιολογία και αιτιολογική βάση.

«Κανένα συνδικάτο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει ως «λαγός» νομιμοποίησης των εργοδοτικών εκβιαστικών απαιτήσεων και να προσυπογράψει τέτοιου είδους συμφωνίες, ανοίγοντας την «πόρτα της κολάσεως». Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται επίκληση των συνθηκών ανταγωνισμού της αγοράς ως δικαιολογία για τη μείωση μισθών» προστίθεται στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στο σχετικό νόμο για τις εργασιακές σχέσεις, τονίζοντας πως δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια ή περιορισμό «ώστε να είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν αποτελεί πλαίσιο γενικού δικαίου συλλογικής διαπραγμάτευσης, αλλά έσχατο μέτρο όταν η επιχείρηση απειλείται με κλείσιμο ώστε να διασωθούν όλες οι θέσεις εργασίας».

Υπενθυμίζεται πως στη ΝΕΟΓΑΛ προχώρησε σε συμφωνία με τους εργαζόμενους για την υπογραφή της πρώτης ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, με μειώσεις μισθών 9% για την επόμενη διετία.