Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

¨Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη: "...τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν..."


● ΤΕΛΙΚΑ, Σ΄ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, μόνο κατόπιν εορτής μπορούμε να ερμηνεύουμε ορισμένα προλεγόμενα. Οι πολιτικοί μας σίγουρα γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς τους αδαείς πολίτες. Ακόμα κι όταν πριν από πέντε χρόνια τα επισημαίναμε, κανείς δεν βρέθηκε να μας εξηγήσει αυτά που ακούγαμε και διαβάζαμε.


● Αναφέρομαι στην προσφώνηση της κας Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, όταν ανήγγειλε πριν από πέντε χρόνια στον κ. Κάρολο Παπούλια, την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν τότε πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο λόγος της αυτός υπάρχει παντού δημοσιευμένος και ποτέ δεν διαψεύσθηκε από κανέναν ούτε κι από την ίδια. Μεταφέρω εδώ δυο αποσπάσματα:


● [Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.]

● [Η χώρα μας εξάλλου θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά διλήμματα σε πολλούς τομείς: στα εθνικά θέματα δρομολογούνται εξελίξεις που απαιτούν σύμπνοια και νηφαλιότητα, στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα πρέπει να γίνουν τομές και να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, η διαπαιδαγώγηση των νέων θα απαιτήσει αναπροσανατολισμούς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ο ελληνικός πολιτισμός θα πρέπει να ανακτήσει την ιστορική του πρωτοπορία.]


Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, βλέπουμε το μέλλον για το οποίο μιλούσε η κα Ψαρούδα-Μπενάκη. Αν και ίσως όχι ολόκληρο. Ίσως η τότε Πρόεδρος της Βουλής, πίστευε ότι αυτά που γίνονται σήμερα μέσω της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, θα γινόντουσαν πιο σύντομα, αν τα πράγματα με την κυβέρνηση Καραμανλή εξελίσσονταν διαφορετικά. Προφανώς γνώριζαν από τότε οι κυβερνώντες, από το 2005, ότι η χώρα θα παραχωρούσε κυριαρχικά δικαιώματα προς το Διευθυντήριο της Ευρώπης και ποιος ξέρεις σε ποιους άλλους!


● Το σε ποιους ακριβώς η χώρα έχει εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα και με ποιες συνέπειες, παραμένει ακόμα άγνωστο. Η κα Μπενάκη, μιλούσε ακόμα και για τα «εθνικά σύνορα» που θα περιοριστούν. [Χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη]. Είναι γεγονός ότι κάτι συμβαίνει. Τι ακριβώς έχουμε τάξει, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Η τελευταία κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή και η νυν κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, οδηγούν τη χώρα στο χάος! Άγνωστο μέχρι που και με ποιο τίμημα!


● Και ένα ακόμα θέμα έθετε στην προσφώνησή της: […από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης…] Ποιες είναι αυτές οι νέες μορφές διακυβέρνησης;

Θ.Πολ.