Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ


«Το νοσοκομείο Δράμας κάνει πρωταθλητισμό!»

Απολογιστικά στοιχεία για τα έτη 2010-2011
Του Θανάση Πολυμένη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ για τα έτη 2010 και 2011 έκανε χθες το πρωί σε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής του νοσοκομείου Δράμας κ. Χρυσομάλλης, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του ιδρύματος στα τέλη του 2010.
            Έκανε αναφορά στα όσα ακούστηκαν κατά την μακρά προεκλογική περίοδο του 2012, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση δεν θέλησε να κάνει καμιά απολύτως αναφορά εκείνη την περίοδο, «διότι η Υγεία δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του πολιτικού παιχνιδιού» και σημείωσε ότι, από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση, «οι στόχοι της αποτέλεσαν αντικείμενο γραπτού μνημονίου,
που υπεγράφη μεταξύ του διοικητού και του υπουργού Υγείας και όλων των διοικητών των νοσοκομείων. Και κάθε μήνα, για την τήρηση αυτών των στόχων, αξιολογούμασταν».
            Τέλος, πριν περάσει στην ανάλυση των στοιχείων, ο κ. Χρυσομάλλης τόνισε ότι, «όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό κτλ., προσπάθησε να ανταποκριθεί στο να κάνει ένα νοσοκομείο πρότυπο, ώστε να μην μπορεί στα πλαίσια του ανοίγματος της συζήτησης περί της αναδιάταξης των νοσοκομείων, να το αγγίξει κανείς. Να είναι δηλαδή ένα νοσοκομείο που δεν έχει προβλήματα, που δεν είναι ακριβό, που παρέχει υψηλές υπηρεσίες υγείς, έτσι ώστε πολύ δύσκολα κάποιος να το αγγίξει. Παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα και τα όπλα στα χέρια των τοπικών παραγόντων που θέλουν να υποστηρίξουν το νοσοκομείο, να μιλάνε για το νοσοκομείο Δράμας και να μην ντρέπονται και να μπορούν να το υποστηρίζουν.»
            «Είχα πει κάποτε όταν είχα αναλάβει τη διοίκηση, ότι το νοσοκομείο Δράμας θα κάνει πρωταθλητισμό. Και τα στοιχεία που δίνουμε στη δημοσιότητα, αποδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα.» Να σημειώσουμε εδώ, ότι, όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον απολογισμό της διοίκησης του νοσοκομείου για το 2010 – 2011, είναι ήδη αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οικονομικά – λειτουργικά στοιχεία 2010-2011
            Τα στοιχεία που παραχώρησε στη δημοσιότητα ο διοικητής του νοσοκομείου Δράμας κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης, αφορούν σε όλα τα οικονομικά και λειτουργικά επίπεδα του ιδρύματος.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ι.
Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά μέσα στο 2011:
- Μείωση των δαπανών του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στα ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα, με βάση στόχους (πχ αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων) και με την υποχρεωτική χρήση μηχανισμών και εργαλείων (πχ Παρατηρητήριο Τιμών).
- Ειδικά για το φάρμακο, εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που αφορά την τιμολόγηση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και διακίνηση φαρμάκων εντός του Νοσοκομείου, συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, λειτουργία της Νοσοκομειακής Επιτροπής Φαρμάκου,  διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου (ESY.net, εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, Ισολογισμοί, τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣΥ), μηνιαία και ετήσια  αξιολόγηση του κάθε Νοσοκομείου, κα).
- Υλοποίηση ειδικών πολιτικών και στόχων, που αφορούσαν τόσο την παροχή όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών μας  (υποχρεωτική υλοποίηση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών εντός προθεσμιών, λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, υποχρεωτικές κυλιόμενες ανά τρίμηνο έρευνες ικανοποίησης ασθενών, κα).
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΙΙ.
- Εισαγωγή μεγάλου αριθμού Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ, DRG) για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας και την ταχεία εκκαθάριση των απαιτήσεών μας από τα ασφαλιστικά ταμεία.
- Επιτάχυνση των διαγωνισμών πρόσληψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
- Υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την ανανέωση του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, τις κτηριακές βελτιώσεις και τη δημιουργία νέων τμημάτων.
- Εφαρμογή του σχεδίου αναδιάταξης του ΕΣΥ, που για το Νοσοκομείο Δράμας περιελάμβανε τη διατήρηση της νομικής και διοικητικής του αυτοτέλειας, τη μείωση του αριθμού των αναπτυγμένων κλινών κατά 20 (από 263 σε 243) και τη συγχώνευση τμημάτων (πχ παθολογικών κλινικών).
- Δημιουργία μονάδας ΟΚΑΝΑ εντός του χώρου του Νοσοκομείου    
     Τα περισσότερα από τα παραπάνω αποτέλεσαν αντικείμενο Μνημονίου Συνεργασίας, που κληθήκαμε να υπογράψουμε με το ΥΥΚΑ στο τέλος του 2010 και ο έλεγχος για την πιστή εφαρμογή τους έγινε σε μηνιαία και ετήσια βάση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 4ης ΥΠΕ και του Υπουργείου.

Υλικά 4 κατηγοριών
Στα υλικά 4 κατηγοριών που απασχολούν το νοσοκομείο Δράμας: Φάρμακο – Υγειονομικό υλικό – Ορθοπεδικά – Αντιδραστήρια, η διοίκηση παρουσίασε σημαντικές μειώσεις εξόδων, που σημαίνει ότι μείωσε σημαντικά τα περιττά έξοδα. Όπως αναφέρεται στον συγκεκριμένο πίνακα, το σύνολο των εξόδων για την αγορά των 4 υλικών που αναφέρονται, ξοδεύτηκαν: 2009 – 10.699.48 €, 2010 – 8.511.609 €, 2011 – 5.850.296. Που σημαίνει μείωση της δαπάνης αγοράς των  υλικών των 4 κατηγοριών σε ποσοστό 45,3% και εξοικονόμηση στη διετία περίπου 7.000.000 €. Συγκρίνοντας το ρυθμό μείωσης της δαπάνης μεταξύ 2010 και 2011, το Νοσοκομείο Δράμας πέτυχε μείωση σε ποσοστό 32,62%, που αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των 132 Νοσοκομείων του ΕΣΥ, αφού κινείται αρκετά υψηλότερα των ΜΟ τόσο της 4ης ΥΠΕ (26,44%) όσο και του ΕΣΥ (21,25%).

Φάρμακο
            Ειδικότερα στο φάρμακο, κατά τα έτη 2009-2011 ξοδεύτηκαν: 2009 – 4.030.785 €, 2010 – 3.220.538 € και το 2011 – 1.831.029 €. Έχουμε μείωση της δαπάνης αγοράς φαρμάκων στο διάστημα 2009-2011 σε ποσοστό 54% και εξοικονόμηση στης διετία 2010-2011 περίπου 3.000.000 €. Στην επίτευξη του αποτελέσματος αυτού συνετέλεσαν: Κάλυψη των κενών θέσεων από το 2009 με την πρόσληψη δύο νέων φαρμακοποιών (Φλεβάρης 2011) – Εφαρμογή του ατομικού συνταγολογίου. – Διαρκείς διαγωνιστικές διαδικασίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. – Αύξηση της χρήσης γενόσημων. – Πιστή εφαρμογή διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2011 υπήρξε αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων σε ποσοστό που αγγίζει το 30%. Προσπάθεια που συνεχίζεται και το 2012, όπου το πρώτο τρίμηνο το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων αυξήθηκε σε ποσοστό 48,5%.

Ορθοπεδικό υλικό - αντιδραστήρια
            Στο ζήτημα της αγοράς ορθοπεδικών υλικών, παρουσιάστηκε επίσης σημαντική μείωση. Το 2009 – 1.178.626 €, το 2010 – 680.449 €, το 2011 – 591.589 €. Έγινε μείωση της δαπάνης αγοράς ορθοπεδικού υλικού στο διάστημα 2009-2011 σε ποσοστό 50% και εξοικονόμηση στη διετία 1.100.000 €.
            Σημαντική ήταν επίσης η μείωση και στη δαπάνης αγοράς αντιδραστηρίων, όπου μεταξύ 2009-2011 υπήρξε μείωσε σε ποσοστό 22,5% και εξοικονόμηση περίπου 280.000 €.

Συνολικές αγορές
            Οι ετήσιες αγορές το 2009 – 14.524.818 €, το 2010 – 12.740.085, το 2011 -9.877.076 €. Υπήρξε μείωση της συνολικής δαπάνης αγορών και υπηρεσιών στο διάστημα 2009-2011 σε ποσοστό 32% και εξοικονόμηση περίπου 5.600.000 €.

Αύξηση νοσηλευθέντων
            Παράλληλα, υπήρξε σημαντική αύξηση νοσηλευθέντων στο διάστημα 2009-2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2009 – 16.773 άτομα, το 2010 – 17.520 άτομα, ενώ το 2011 νοσηλεύθηκαν 18.552 άτομα. Αύξηση που υπολογίζεται στο 10,6%, με σταθερή ετήσια αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων σε ποσοστό 5%. Στο ίδιο διάστημα, πραγματοποιείται και αύξηση των ημερών νοσηλείας σε ποσοστό 5,6%.
            Εντυπωσιακά στοιχεία παρουσιάζονται όμως στη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, όπου από το 2009 που ήταν 3,6 ημέρες για κάθε νοσηλευόμενο, έπεσε στις 3,17 ημέρες το 2011, ποσοστό μείωσης 12,2%. Η κάλυψη των κλινών του νοσοκομείου κατά το 2011 αυξήθηκε μέχρι και 60%.
            Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά ο ετήσιος αριθμός χειρουργείων σε ποσοστό 14,6%. Όπως σημειώνεται, ο αριθμός των χειρουργείων θα μπορούσε να αυξηθεί κι άλλο, εάν αυξάνονταν και ο αριθμός των αναισθησιολόγων που είναι δυσανάλογα μικρότερος από τους χειρουργούς.
            Οι εργαστηριακές εξετάσεις στο νοσοκομείο Δράμας αυξήθηκαν σε ποσοστό 4% με ρυθμό 2% ετησίως.
            Το μέσο κόστος νοσηλείας στο διάστημα 2009-2011 μειώθηκε σε ποσοστό 36% και διαμορφώθηκε το 2001 σε 564 €, που καθιστά το νοσοκομείο Δράμας ένα από τα οικονομικότερα νοσοκομεία μεταξύ των 132 νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
            Στο διάστημα 2009-2011 υπήρξε αύξηση κατά 11% του ιατρικού προσωπικού, και κατά 4% του νοσηλευτικού προσωπικού. Η αύξηση αυτή συνετέλεσε αφενός στην κάλυψη των αναγκών ιδιαίτερα σε κλινικές αιχμής και αφετέρου στην αντιμετώπιση του κύματος συνταξιοδοτήσεων.