Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Τα καραβάκια της Αγίας Βαρβάρας


Οι Δραμινοί τήρησαν πιστά το έθιμο με το καραβάκι στην Αγία Βαρβάρα! Κι αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα καραβάκια ήταν αληθινά… οι Δραμινοί θα έπρεπε να είναι οι μεγαλύτεροι πλοιοκτήτες του πλανήτη!!!